Kadra pedagogiczna na rok szkolny 2018/2019

Dyrektor szkoły

mgr Joanna Filipiak

Wychowawcy klas

Klasa "0"A
mgr Apolonia Modrezjewska

Klasa "0"B
mgr Klaudia Henzel

Klasa 1 A
mgr Beata Jendrzejczak

klasa 1 B
mgr Małgorzata Sikora

Klasa 2 A
mgr Marta Śmigórska

Klasa 2 B
mgr Elżbieta PAwłowska

Klasa 3
mgr Renata Żak

Klasa 4 A
mgr Bernadeta Wysocka-Czyżowicz

Klasa 4 B
mgr Magdalena Zander

Klasa 5 A
mgr Marek Pastwa

Klasa 5 B
mgr Ewa Krieger

Klasa 6
mgr Ilona Bazułka

klasa VII a
mgr Dawid Kuszak

kl. VII b
mgr Tomasz Pietruszewski

klasa VIII A
mgr Paulina Braciszewska

klasa VIII B
mgr Katarzyna Kaczmarek

Nauczyciele przedmiotów

Religia - mgr Katarzyna Kaczmarek, ks. mgr Sławomir Kozik
J. polski - mgr Ilona Bazułka, Magdalena Zander
J. angielski - Dawid Kuszak, Ewa Krieger
Historia - mgr Elżbieta Pawłowska, Krystyna Gola
Przyroda - mgr Joanna Filipiak, mgr Marek Pastwa
Matematyka - mgr Paulina Braciszewska, mgr Bernadeta Wysocka-Czyżowicz
Zajęcia techniczne - mgr Marek Pastwa
W-f - mgr Jarosław Łabus, mgr Arkadiusz Kościański
Muzyka - mgr Tomasz Pietruszewski
Zajęcia komputerowe - mgr Tomasz Pietruszewski, mgr Marek Pastwa
Plastyka - mgr Renata Żak
Biologoia -mgr Ilona Hartwich
Geografia - mgr Maria Kalmus
Fizyka - mgr Ilona Hartwich
Chemia - mgr Bernadeta Wysocka Czyżowicz
Język niemiecki -mgr Marek Pastwa
WDŻ- mgr Magdalena Frydrychowicz
Zajęcia szachowe - mgr Marek Pastwa
Chór- mgr Tomasz Pietruszewski
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne- mgr Beta Król
Edukacja dla bezpieczeństwa - mgr Renata Szymczak

Biblioteka

Elżbieta Kwasik

Świetlica

Kierownik: mgr Katarzyna Kaczmarek, mgr Małgorzata Sikora, mgr Beata Jendrzejczak, mgr Renata Żak, mgr Marek Pastwa

Logopedia

mgr Marta Śmigórska
mgr Joanna Filipiak

Pedagog

mgr Magdalena Frydrychowicz

Sekretariat

p. Weronika Wlaszczyk

Pracownicy obsługi

p. Hanna Bułakowska
p. Justyna Wojciechowska
p. Barbara Dziarska
p. Piotr Piotrowski
p. Malwina Dobrzyńska
p. Anna Chuda