Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2012/2013

Plan Uroczystego Rozpoczęcia Roku Szkolnego 2012/2013:

godz. 8.00 - Msza św. w Kościele Filialnym w Lednogórze.

godz. 9.00 - Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego w sali gimnastycznej.

Następnie spotkanie uczniów z wychowawcami klas w salach lekcyjnych.

Zapraszamy!