"Razem na Święta" - udział naszej szkoły związany z przedświątecznym wolontariatem.

Nasza szkoła zgłosiła się do akcji „Razem na Święta”, której przewodniczy MEN.
Akcja ma na celu podjęcie działań związanych z przedświątecznym wolontariatem.

Wśród takich aktywności mogą pojawić się m.in.:

- zorganizowanie przedświątecznego spotkania dla osób samotnych lub potrzebujących w szkole, w domu seniora lub w innym miejscu ważnym dla lokalnej społeczności,

- wykonanie własnoręcznie drobnych upominków świątecznych i obdarowania nimi osób samotnych, chorych lub potrzebujących,

- zorganizowanie zbiórki darów dla osób potrzebujących lub schroniska dla zwierząt,

- pomoc osobom chorym lub starszym w przedświątecznych porządkach lub zrobieniu zakupów,

- zorganizowanie imprezy integracyjnej dla całej społeczności szkolnej i wiele, wiele innych.

I tym samym będziemy mogli dołączyć do elitarnego grona szkolnych wolontariuszy!

Uczniowie naszej szkoły wezmą udział w akcji "Marzycielska Poczta". Każdy uczeń będzie mógł napisać list do chorego dziecka i wysłać do niego. Akcję przeprowadzą nauczyciele podczas zajęć - liczymy na górę listów, które napiszecie .

Poniżej przesyłamy link do akcji #RazemNaŚwięta
https://www.gov.pl/web/edukacja/zaangazuj-sie-w-pomoc-innym-poradniki-wo...