Europejski Dzień Logopedy

W naszej szkole w dniach od 06.03.2018r. do 13.03.2018r. odbył się tydzień logopedyczny pod hasłem: Komunikujemy się nie tylko słowami. Komunikacja wspomagająca i alternatywna.
Uczniowie zdobyli wiedzę i informacje na temat czynników pozytywnie wpływających na rozwój mowy i komunikowania się.

W tym roku przybliżyliśmy metody alternatywnej komunikacji – szczególnie język migowy. Dzieci poznały podstawy języka migowego, nauczyły się migać swoje imię i nazwisko oraz podstawowe zwroty grzecznościowe tj. dzień dobry, do widzenia, proszę, dziękuję itp. Po za tym przeprowadzono ćwiczenia usprawniające narządy artykulacyjne, ćwiczenia i zabawy oddechowe. Zwrócono uwagę na prawidłowe przeżuwanie pokarmu, tzw. „Śniadanko pod kontrolą”, doskonalenie techniki picia przez słomkę. Klasa Ia doskonaliła technikę prawidłowej wymowy w tekście pt. „Wiosenne porządki” Jana Brzechwy.

Dnia 12.03.2018 r. można było skorzystać z bezpłatnej diagnozy logopedycznej oraz warsztatów logopedycznych „SKS Mowy. Słucham – Komunikuję – Stymuluję”.
Badanie kierowane było do dzieci, młodzieży i dorosłych. Osoby nadzorujące: logopeda – mgr Marta Śmigórska, neurologopeda – mgr Joanna Filipiak.

Galeria: