EUROPEJSKI DZIEŃ LOGOPEDY

Dnia 6 marca br obchodziliśmy w naszej szkole Europejski Dzień Logopedy. W tym dniu odbyły się zajęcia otwarte dla chętnych rodziców i nauczycieli w oddziałach przedszkolnych 0A i 0B oraz w klasie I. Podczas warsztatów prowadzonych przez panią Martę Śmigórską - szkolnego logopedę, stosowano różne metody aktywizujące dzieci, ćwiczenia usprawniające narządy artykulacyjne, ćwiczenia oddechowe, ortofoniczne, ćwiczenia słuchu fonemowego. Dzieci nauczyły się krótkiego wiersza pt. " Najpierw S, potem SZ". Zajęcia miały na celu przedstawienie dzieciom, rodzicom i nauczycielom podstawowych metod logopedycznych i zachęcenia ich do ćwiczeń w domu.