EUROPEJSKI DZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH – 26 września 2018r.

26 września br. obchodziliśmy w naszej szkole Europejski Dzień Języków Obcych. Został on ustanowiony w 2001 roku wspólnie przez Komisję Europejską i Radę Europy – organizację, która reprezentuje 800 mln Europejczyków z 47 krajów.
Celem wydarzenia jest:
• zwrócenie uwagi na bogactwo języków w Europie
• popularyzowanie wiedzy na temat różnych języków używanych w Europie
• promowanie różnorodności językowej i kulturowej
• zachęcania ludzi w różnym wieku do nauki języków, ponieważ znajomość więcej niż jednego języka pomaga nawiązywać kontakty, ułatwia znalezienie pracy i stymuluje rozwój przedsiębiorstw.

W naszej szkole przygotowaliśmy gazetkę, na której została umieszczona mapa Polski z anglojęzycznymi nazwami miast oraz formy powitania w różnych językach. Ponieważ dbamy o kulturę słowa, nasi uczniowie chętnie uczyli się pozdrowień w języku niemieckim, francuskim, czy włoskim. Uczniowie klasy 4 b przygotowali flagi krajów europejskich, które następnie przypięli do gazetki. To taka mała lekcja geografii. Na pomieszczeniach pojawiły się nazwy pomieszczeń napisane w języku obcym a to szczególnie interesowało dzieci z klas młodszych.

Społeczność szkolna włączyła się się w akcję „Jestem dumny, że jestem Polakiem”. Dlatego, na lekcjach języka angielskiego uczniowie wykonują kartki pocztowe „I’m proud to be Polish” z nazwą szkoły i ilustracją, bądź zdjęciem miejscowości, w której mieszkają. Kartki te zostaną przekazane do Koła Nauczycieli Polskich i Polonijnych a następnie wysłane do szkół za granicą.
W tym dniu nie zabrakło akcentu muzycznego. Na przerwach prezentowane były piosenki w języku niemieckim, francuskim, hiszpańskim i angielskim.
Organizatorami wydarzenia byli nauczyciele języka angielskiego Pani Ewa Krieger i Pan Dawid Kuszak.

Galeria: