Bezpieczeństwo w szkole

Szanowni Państwo
Zgodnie z pismem MEN z dnia 11 maja 2019 roku, w trosce o bezpieczeństwo uczniów szkoła zorganizowała spotkanie rodziców z policjantami, które miało na celu przedstawienie procedur bezpieczeństwa obowiązujących na terenie placówki oraz osoby i instytucje, do których można zgłosić się o wsparcie w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno-pedagogicznej i wychowawczej.
Na ten temat powstała również ulotka przestrzegająca o zagrożeniach i niebezpieczeństwach naszych dzieci.
Proszę zapoznać się z broszurką.

Galeria: