"Święto Drzewa"

Z okazji Święta Drzewa, które obchodzimy 10 października w dniu 13.10.2018r. odbył się rajd rowerowy. Tematem spotkania było – "Drzewa i krzewy oraz zadrzewienia śródpolne  LPK".
Długość i przebieg trasy wynosił 14 km – Lednogóra, Skrzetuszewo, Imiołki,  Głębokie, Rybitwy,
Lednogóra. Podczas rajdu pomagał nam odkrywać tajemnice przyrody pan Artur Golis starszy specjalista ds. ochrony przyrody Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego . Następnie w szkole był krótki wykład oraz podsumowanie rajdu i rozdanie nagród dla uczestników.

Galeria: