Aktualności

W dniu 23 września 2016r. w szkole podstawowej im. Mieszka I odbyły się wybory do samorządu uczniowskiego. Wybory zostały poprzedzone kampanią wyborczą, która odbyła się w duchu "fair play". Komisja skrutacyjna po przeliczeniu głosów wydała oświadczenie: W wyborach oddano 80 głosów wszystkie były głosami ważnymi.

Dnia 20 września 2016r. uczniowie klas III a, III b i IV pod opieką nauczycieli: p.Elżbiety Pawłowskiej, p.Marty Śmigórskiej, p.Ilony Bazułki oraz p.Emilii Dutki wybrali się na wycieczkę do Biskupina, gdzie odbywał się XXII Festyn Archeologiczny pt. "Biskupin Archeo-Fashion Week".

„Szlakiem Piastowskim w rocznicę Chrztu Polski”. Pod takim hasłem młodzież ze szkół podstawowych z Fałkowa, Owieczek, Lednogóry, Łubowa oraz gimnazjum w Łubowie pod opieką nauczycieli i rodziców wzięła w sobotnie przedpołudnie w VIII Jesiennym Rajdzie Rowerowym.

Dnia 13 września o godz. 17:00 odbędzie się ogólne zebranie z rodzicami, a następnie w klasach spotkanie z wychowawcami.

1 września 2016r. w naszej szkole odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017.
Rano uczniowie spotkali się w kościele na mszy św., a później wszyscy udali się do szkoły.
Inauguracja roku rozpoczęła się przywitaniem przez Panią dyrektor Joannę Filipiak wszystkich przybyłych uczniów ich rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły.

Strony